TĐ:825-Niệm một tiếng Phật hiệu , tiêu 80 ức kiếp sinh tử trọng tội

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment