TĐ:845-Khuyên chúng sinh nên tu Tịnh độ, giới thiệu thế giới Cực lạc cho tất cả mọi người

5/5 - (1 bình chọn)

Add Comment