TĐ:905- Ban đầu dụng công, nên dùng lần chuỗi, ghi nhớ rõ ràng

Rate this post

Add Comment