TĐ:942- Buông bỏ phiền não tập khí, nghe pháp không nhàm chán

Rate this post

Add Comment