TĐ:952-Tu hành tức là tự mình sửa lỗi, đổi mới cho đúng hành vi tư tưởng của bản thân

Rate this post

Add Comment