TĐ:963-Phải xem trí tuệ chân thật là mục tiêu học Phật chủ yếu của chúng ta

Rate this post

Add Comment