TĐ:963-Phải xem trí tuệ chân thật là mục tiêu học Phật chủ yếu của chúng ta

Add Comment