TĐ:982- Công án của Pháp Đạt thiền sư

Rate this post

Add Comment