Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 1

Như tin đã đưa, trong các ngày từ 02-04/01/2015, (nhằm ngày 12-14/11/Giáp Ngọ), chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) tổ chức tu niệm Phật ba ngày kỷ niệm vía Phật A Di Đà. Đặc biệt, tối ngày 04/01, đại lễ hoa đăng sẽ được diễn ra dâng lên cúng dường Đức Từ phụ cõi Tây phương.

Trong những ngày qua, mặc dù bận nhiều Phật sự nhưng với sự đồng sức, đồng lòng của chư Tăng, Phật tử bổn tự, các khâu chuẩn bị cho Đại lễ đang dần hoàn tất. Tất cả đều mong muốn tạo ra một đêm hội hoa đăng trang nghiêm, thanh tịnh, lung linh; lễ hội của ánh sáng và âm thanh; của nến và hoa.

Trang nhà xin giới thiệu chùm ảnh:

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 2

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 3

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 4

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 5

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 6

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 7

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 8

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 9

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 10

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 11

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 12

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 13

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 14

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 15

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 16

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 17

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 18

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 19

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 20

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 21

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 22

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 23

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 24

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 25

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 26

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 27

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 28

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 29

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 30

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 31

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 32

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 33

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 34

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 35

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 36

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 37

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 38

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 39

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 40

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 41

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 42

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 43

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 44

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 45

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 46

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 47

Thái Bình: Công tác chuẩn bị Đại lễ vía Phật Di Đà tại chùa Từ Xuyên 48

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Add Comment