Thâm Ân Nghĩa Trọng – TT Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại Chùa Xá Lợi mùa Vu Lan 2016

https://www.youtube.com/watch?v=cY6QWgzWh8o

Chất lượng bài giảng

Add Comment