Thần Chú Dùng Để Đặt Trên Cơ Thể Người Chết Hoặc Đang Hấp Hối

Thần Chú Dùng Để Đặt Trên Cơ Thể Người Chết Hoặc Đang Hấp Hối 1

Dưới đây là các câu thần chú mà người Tây Tạng thường đặt trên cơ thể
của người chết để giúp họ có một cái chết an bình và tìm kiếm một tái
sinh lợi ích hơn ở đời sống tiếp theo. Lưu ý là mặt giấy có in các câu
thần chú này phải được đặt úp trên vùng ngực của người chết, hay nói một
cách khác mặt giấy có in các câu thần chú này phải được tiếp xúc với
làn da của người chết.

 1. Mantra of Kunrig

2. Mantra of Buddha Mitrugpa

3. Mantras of Namgyalma (Ushnishvijaya)

4. Stainless Beam mantra

 

5. Wish-Granting Wheel mantra

 

6. Mantra of Chenrezig

 

7. Medicine Buddha mantra

  

8. Mantra of Padmasambhava

10. Mantra of Buddha Maitreya’s promise

Thần Chú Dùng Để Đặt Trên Cơ Thể Người Chết Hoặc Đang Hấp Hối 2

Các câu thần chú trên thường được in trên “Mền
Quang Minh” của người Tây Tạng. NgườiTây Tạng gọi “Mền Quang Minh” dùng để đắp cho
người đã qua đời  là Tag-drol, nghĩa  là “giải thoát qua cái mặc”(liberation  through wearing). Người Việt có  thói quen gọi những  chiếc “mền”đắp cho người quá cố là “Mền Quang Minh,” đó
là vì ta muốn nhắc đến trạng thái tịnh quang chói sáng và trong suốt (Clear Light) của Chân Tâm
khi đạt được giải thoát. Ta mong muốn người chết sẽ đạt được đến trạng thái này sau khi lìa đời,
cho nên gọi bằng “Mền Quang Minh.” “Mền Quang Minh” là một phương pháp vô cùng thiện xảo của
chư Phật để hoá độ chúng sinh.

Khi mang trên người tấm “Mền Quang Minh” thì người  chết cũng   thể  tịnh hoá được  rất  nhiều chướng  ngại hoặc các che chướng. Qua việc phủ đắp chiếc “Mền
Quang Minh,” giúp cho  tâm của người chết không bị tán  loạn, giữ vững được sự sáng
suốt, một mực hướng về mục đích cứu cánh là đạt đến giác ngộ giải thoát hoặc tái sinh vào cõi Phật.
Đắp “Mền Quang Minh” tạo được ba loại công đức và lợi lạc như sau:

1. Giúp bảo vệ người chết khỏi những chướng ngại hoặc những  tai hại do các vong linh hiểm ác hoặc quỷ thần gây ra; 

2. Trong tương lai, có thể giải thoát khỏi
luân hồi và khổ não; 

 3.
Trong  cõi trung giới “Bardo,” có  thể  trực
nhận được Tuệ Giác Nguyên Sơ đạt giác ngộ giải thoát, hoặc tái sinh vào cõi Tịnh Độ Cực
Lạc của đức Phật A Di Đà, sau sẽ đắc được Phật quả.  

 

Thần Chú Dùng Để Đặt Trên Cơ Thể Người Chết Hoặc Đang Hấp Hối 3

 

Hình minh họa: Mandala thường được in trên “Mền
Quang Minh” của người Tây Tạng

Thần Chú Dùng Để Đặt Trên Cơ Thể Người Chết Hoặc Đang Hấp Hối 4

Thần Chú Dùng Để Đặt Trên Cơ Thể Người Chết Hoặc Đang Hấp Hối 5


Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment