One thought on “Thầy Thích Thiện Thuận – ÂN NGHĨA NGHÌN TRÙNG (2010)

  1. Thay giang rat dung.Nhung Nguoi tuy Quy y Tam Bao , khoe rang minh tung qua nhieu Kinh nhung lai khong tim hieu sau lOI PHAT DAY.NAM MO A DI DA PHAT

Add Comment