Thầy Thích Viên Minh “VẤN ĐÁP VỀ THIỀN TRONG ĐỜI SỐNG” (Thuyết pháp tại Sydney, Úc năm 2011)

https://www.youtube.com/watch?v=tSa98OY7RfI

Chất lượng bài giảng

Add Comment