Tinh tấn tu hành không có nghĩa là tu khổ hạnh vô ích Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

Add Comment