Truyền Thống An Cư Mùa Mưa (Vassavàsa) Của Phật Giáo Nam Tông

Truyền Thống An Cư Mùa Mưa (Vassavàsa) Của Phật Giáo Nam Tông 1

Chư Tăng
Phật giáo Nam tông Việt Nam (người Kinh và người Khmer) cũng như chư Tăng Nam
tông ở các nước Phật giáo theo truyền thống Theravàda trên thế giới như Sri
Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Lào… đều có chung một thời gian an cư
là 16/6 ÂL đến 15/9 ÂL, còn gọi là Tiền An cư (purimika vassùpanàyika). Nếu như
vì lý do nào đó không thể phát nguyện nhập hạ Tiền An cư thì chư Tỳ kheo có thể
nhập hạ trong thời gian Hậu An cư (pacchimikà vassùpanàyika) thời gian từ 16/7
ÂL đến 15/10 ÂL. Ðến thời kỳ an cư mà Tỳ kheo cố ý không nhập hạ thì phạm tội
Tác ác (dukkata). Những Tỳ kheo nhập hạ trong thời Hậu An cư thì không được
hưởng quả báu Kathina.

Vassavàsa
là tiếng Pali. Vassa nghĩa là mưa, mùa mưa, Vàsa nghĩa là sự cư ngụ. Như
vậy,  Vassavàsa là An cư mùa mưa. Đồng
thời chư Tỳ kheo sẽ tập trung thời gian này cho việc hành đạo, nhất là tu tập
Thiền định, thực hành Bát Chánh Ðạo, con đường giải thoát.

Ðến ngày
an cư, Tỳ kheo phải tìm trú xứ thích hợp để nguyện nhập hạ, địa điểm an cư có
thể là ngôi chùa (àràma), ngôi tịnh xá (vihàra), một chỗ ở thích hợp (àvàsa),
hay tịnh thất (senàsana). Tỳ kheo dự dịnh nhập hạ ở đâu thì phải nguyện an cư ở
đó. Vào ngày hoặc đêm 16/6 ÂL (Tiền An cư), hay 16 /7 ÂL (Hậu An cư), Tỳ kheo
nhập hạ phải phát nguyện một mình hoặc phát nguyện chung với các Tỳ kheo khác.

Sau khi
đã phát nguyện an cư mùa mưa, Tỳ kheo ấy phải nhập hạ tại nơi ấy trong 3 tháng
không được rời khỏi. Trong trường hợp đặc biệt như cha mẹ, thầy tổ bị đau bệnh
hay viên tịch, hoặc có Tăng sự quan trọng, hoặc có thí chủ thỉnh đi làm những
Phật sự cần thiết, thì Tỳ kheo nhập hạ phải xin nguyện tạm thời rời trú xứ an
cư nhưng không được quá bảy ngày.

Chư Tỳ
kheo theo truyền thống Nam
tông đến ngày an cư mùa mưa đều phải phát nguyện nhập hạ, dù ở nơi đó có tổ
chức trường hạ hay không. Thậm chí chỉ có một mình, Tỳ kheo ấy cũng phải nguyện
nhập hạ đúng phép.

Trường
hạ chùa Siêu Lý và chùa Huyền Không chủ yếu là tu tập, tu học về Pháp học,
trường hạ chùa Phước Sơn thì đặt nặng về tu Thiền Tứ niệm xứ. Các ngôi chùa
khác ngoài những thời khóa tu tập hàng ngày như thường lệ còn tăng cường thêm
giờ hành Thiền và nghiên cứu kinh điển. Ðặc biệt năm nay, Phật giáo Nam tông
người Kinh có tổ chức cho toàn hệ phái sinh hoạt tập trung 3 kỳ trong mùa An cư
kiết hạ tại Tổ đình Bửu Quang, Thủ Đức.

Trú xứ
an cư là vùng đất an lành sẽ giúp cho Tăng Ni thở được mùi thơm của cơn gió
Giới-Ðịnh-Tuệ. Tu tập tích cực trong mùa An cư, Tăng Ni sẽ dần dần vén được bức
màn vô minh ái dục, những cây chánh niệm của rừng xanh, tâm linh sẽ đâm chồi
nẩy lộc, những dòng suối trí tuệ sẽ tung tăng nhảy múa, trái tim từ bi sẽ từng
nhịp thở thật thà. Nhờ có sự an cư kiết hạ mà chư Tăng Ni mới làm cho Phật pháp
được sống còn, vì có an cư kiết hạ mà Giới, Ðịnh, Tuệ mới có điều kiện phát
huy. Nơi nào còn Giới, Ðịnh, Tuệ, nơi đó mới còn Phật pháp.

Ðức Phật
dạy trong Trung Bộ, bài kinh “Thừa tự Pháp” như sau:
“Dhammadàyàda me bhikkhave bhavatha mà ámisadàyàdà bhavatha” (Này các
Tỳ kheo, hãy là người thừa tự Pháp của ta, đừng là kẻ thừa tự tài vật).

An cư
mùa mưa là truyền thống tốt đẹp của Phật giáo nói chung và của Phật giáo Nam
tông nói riêng. Mùa nhập hạ giúp cho người con Phật tự nhìn lại chính mình.

Mùa an
cư kiết hạ giúp cho chư Tăng Ni có thời gian để tự nhìn vào tấm thân ngũ uẩn
phù du giả tạo vô thường sanh diệt này, chẳng khác nào một cánh nhạn giữa sớm
tinh sương, một cơn gió thoảng, một áng mây trôi, cái hiện hữu chỉ là trong
nháy mắt.

Trích Tuần báo Giác Ngộ, số 187,

Xem thêm: https://www.phaphay.com/phat-phap/

Nguồn: https://www.niemphat.vn/

Rate this post

Add Comment