VẤN ĐÁP 118: Vì sao các tượng Phật có tóc mà Tăng Ni thì cạo tóc? (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Add Comment