VẤN ĐÁP 120: Vì sao Thầy Anan xin ba lần Phật mới cho người nữ xuất gia…? (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Add Comment