VẤN ĐÁP 164:Người nghèo là nghiệp của họ, vậy mình có nên bố thí cho họ…?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Add Comment