VÂN ĐÁP 165:Một người làm điều ác, sau đó được tha thứ…có hết nghiệp không? (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Rate this post

Add Comment