VẤN ĐÁP 166:Muốn quy y Tam Bảo nhưng không giữ được giới sát sanh vì…? (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Rate this post

Add Comment