VẤN ĐÁP 167:Nhà ở quê không có chùa có thể tự quy y Tam Bảo được không?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Rate this post

Add Comment