VẤN ĐÁP 168:Làm rất nhiều việc thiện nhưng, không tụng Kinh…nhân quả ra sao? (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Rate this post

Add Comment