VẤN ĐÁP 172:Tượng Phật lâu ngày đã cũ thay đổi…có phạm tội bất kính?? (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Add Comment