VẤN ĐÁP 177:Có nên cúng cho ông bà tổ tiên không, dù đã mất lâu rồi?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Add Comment