VẤN ĐÁP 207:Hồi nhỏ có vô chùa ăn trộm trái cây…giờ phải sám hối như thế nào?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Add Comment