VẤN ĐÁP 240:Một người đến lúc trả quả bị đâm chém, vậy người đâm chém người trả quả có bị tội…?

Add Comment