VẤN ĐÁP 255:Ý nghĩa của câu “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tánh”?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Rate this post

Add Comment