VẤN ĐÁP 256:Giữ giới không sát sanh nhưng còn giết các con vật nhỏ có tội không?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Rate this post

Add Comment