VẤN ĐÁP 47: KHI NGHE PHÁP QUÝ THẦY GIẢNG THÌ NHỚ NHƯNG KHI VỀ THÌ KHÔNG NHỚ ?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Add Comment