VẤN ĐÁP 62: PHẬT DẠY “KHÔNG KẾT BẠN VỚI NGƯỜI NGU”. VẬY CÓ ÍCH KỈ KHÔNG?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Add Comment