VẤN ĐÁP 93: Trên hai vai mỗi người có ông Thiện, ông Ác, điều đó có thật không? (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Rate this post

Add Comment