VẤN ĐÁP 99: Nên thờ Bồ Tát Quan Âm đứng hay ngồi…?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Add Comment