VẤN ĐÁP:Quả báo của người hay chửi người khác là đồ điếm?(ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Add Comment