Xưng được Nam Mô Phật, đều cùng thành Phật đạo Hòa thượng Tuyên Hóa khai thị

5/5 - (2 bình chọn)

Add Comment